Preklad window blind

Preklad slova window blind z angličtiny do slovenčiny:


window blind
roleta
okenica
okenná clona


História a aktuálnosť slova window blind:

slovo window blind


Asociatívne výrazy:

window blind
🔄
venetian blind
🔄
window shade