Preklad worthier

Preklad slova worthier z angličtiny do slovenčiny:


worthier
hodnotnejší

Ako použiť slovo worthier vo vete:

“are worthier than his”


worthier synonymá:

worthier
🔄
worthy
🔄
desirable
🔄
suitable

História a aktuálnosť slova worthier:

slovo worthier