Preklad y-shaped

Preklad slova y-shaped z angličtiny do slovenčiny:


y-shaped
vidlicovitý