Preklad yacht club

Preklad slova yacht club z angličtiny do slovenčiny:


yacht club
jachtársky klub






yacht club synonymum:

yacht club
🔄
boat club

História a aktuálnosť slova yacht club:

slovo yacht club