Preklad Yaleov zámok

Preklad slova Yaleov zámok zo slovenčiny do angličtiny:


Yaleov zámok
Yale


Preklad slova Yaleov zámok použitý vo vetách:

“From the Yalie who”
“buildings of Yale University”


Používanie a aktuálnosť prekladu Yale:

slovo Yale