Preklad yardové meradlo

Preklad slova yardové meradlo zo slovenčiny do angličtiny:


yardové meradlo
yardstick

Anglický preklad yardstick sa používa aj vo význame:

yard
meradlo
štandard


Preklad slova yardové meradlo použitý vo vetách:

“that 's no yardstick of”
“on what kind of yardstick is he basing his judgment?”
“on what kind of yardstick is he basing his criticism?”


Používanie a aktuálnosť prekladu yardstick:

slovo yardstick