Preklad z pamäti

Preklad slova z pamäti zo slovenčiny do angličtiny:


z pamäti
mentally

Anglický preklad mentally sa používa aj vo význame:

mentálne
z hlavy
duševne
psychicky


Preklad slova z pamäti použitý vo vetách:

“sighed heavily and mentally”
“and mentally handicapped persons”
“physically and mentally exhausted”
“mentally cursed the day”
“pregnant women and mentally”


Používanie a aktuálnosť prekladu mentally:

slovo mentally