Preklad z pary

Preklad slova z pary zo slovenčiny do angličtiny:


z pary
steamy
vaporous

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

pripomínajúci paru
plný pary
pariaci sa
zahmlený
spotený
orosený
živočíšny
matný
kalný


steamy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

muggy
🔄
drsný
🔄
dusný
sticky
🔄
lepkavý
🔄
lepivý
🔄
priľnavý
🔄
naglejený
🔄
lepiaci sa
🔄
vlhký
aroused
🔄
vzrušený
horny
🔄
mozoľnatý
🔄
zrohovatený
🔄
nadržaný
🔄
rozpálený
🔄
rohatý
🔄
rohovitý
randy
🔄
chlipný
🔄
bujný
🔄
divý
🔄
zmyselný
🔄
smilný
🔄
požívačný
ruttish
🔄
zmyselný
🔄
bujný
🔄
zmyselná
🔄
zmyselné
🔄
bujná
🔄
bujné
turned on
🔄
zapol
🔄
zapnutý
filmy
🔄
obtiahnutý blanou
🔄
blanovitý
🔄
ľahký
🔄
tenký
🔄
priesvitný
🔄
ako pierko ľahký
gauzy
🔄
gázový
🔄
priesvitný
🔄
riedky
🔄
zahmlený
gossamer
🔄
babie leto
🔄
tenká gáza
🔄
ľahučký
🔄
gáza
see-through
🔄
priehľadný
sheer
🔄
číry
🔄
odkláňať sa
🔄
odchýlka
🔄
úplný
🔄
príkro
🔄
strmo
transparent
🔄
prehľadný
🔄
jasný
🔄
čistý
🔄
priesvitný
🔄
priezračný
🔄
priehľadný
cobwebby
🔄
pokrytý pavučinami
🔄
pavučinový
🔄
pavučinovitý
vaporific
🔄
plný pary
🔄
obsahujúci paru
🔄
výpary
🔄
zahmlený
🔄
pripomínajúci paru
vapourish
🔄
skľúčený
🔄
ťažkomyseľný
🔄
zádumčivý
🔄
melancholický
miasmal
🔄
miazmatický
diaphanous
🔄
priesvitný
🔄
priehľadný
🔄
priezračný
🔄
éterický

Preklad slova z pary použitý vo vetách:

“into the steamy earth”
“it was all vaporous”
“steamy summer day on”
“a steamy striptease”
“"They saw wild horses racing on the plain ... leaving in the moonlight a vaporous dust"”


Používanie a aktuálnosť prekladu steamy:

slovo steamy


Používanie a aktuálnosť prekladu vaporous:

slovo vaporous