Preklad z polovice surový

Preklad slova z polovice surový zo slovenčiny do angličtiny:


z polovice surový
doughy

Anglický preklad doughy sa používa aj vo význame:

nedopečený
cestovitý


doughy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

soggy
🔄
premočený
🔄
vlhký
🔄
prevlhnutý

Preklad slova z polovice surový použitý vo vetách:

“She was a doughy”
“the cake fell; it's a doughy mess”


Používanie a aktuálnosť prekladu doughy:

slovo doughy