Preklad začať sa

Preklad slova začať sa zo slovenčiny do angličtiny:


začať sa
begin
commence
originate

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

začať
začínať
začínať sa
zahájiť
vzniknúť
iniciovať
začiatok
zahájenie
započať
spúšťanie
otvoriť


begin synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

get
🔄
dostať
🔄
získať
🔄
nadobudnúť
🔄
dostávať
🔄
obstarať
🔄
ťažiť
start out
🔄
dať sa
🔄
hodlať
🔄
uviesť
start
🔄
štartovať
🔄
štart
🔄
začatie
🔄
počiatok
🔄
strhnutie
🔄
poplašiť
set about
🔄
rozšíriť
🔄
rozširovať
set out
🔄
vytyčovať
🔄
presadzovať
🔄
rozvrhnúť prácu
🔄
orysovať
🔄
posúvať
🔄
trasovať
lead off
🔄
začať
🔄
začínať
🔄
otvárať
🔄
otvoriť
start up
🔄
vyskočiť
🔄
vyvstať
🔄
vzniknúť
🔄
spustiť
🔄
naštartovať
🔄
naštartovať motor
embark on
🔄
pustiť sa do
🔄
dať sa do
🔄
dať sa
🔄
vstúpiť
🔄
pustiť sa
get down
🔄
zostúpiť
🔄
zliezť
🔄
zísť

Preklad slova začať sa použitý vo vetách:

“those measures do not even begin to address the problem”
“begin a cigar”
“commence within 5 days after”
“commence within 24 hours after”
“commence approximately 12 - 18 hours after”


Používanie a aktuálnosť prekladu begin:

slovo begin


Používanie a aktuálnosť prekladu commence:

slovo commence