Preklad začať slopať

Preklad slova začať slopať zo slovenčiny do angličtiny:


začať slopať
hit the bottle


Používanie a aktuálnosť prekladu hit the bottle:

slovo hit the bottle