Preklad zahusťovadlo

Preklad slova zahusťovadlo zo slovenčiny do angličtiny:


zahusťovadlo
thickening

Anglický preklad thickening sa používa aj vo význame:

zahustenie
zosilňovanie
zahusťovanie


thickening synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

node
🔄
koleno
🔄
kolienko
🔄
výrastok
🔄
hrča
🔄
uzol
🔄
styčník
knob
🔄
gombík
🔄
tlačítko
🔄
otočný gombík
🔄
kľuka
🔄
vylaďovač
🔄
ladič
inspissation
🔄
zahusťovanie
🔄
zhusťovanie
thickener
🔄
zahusťovač
🔄
koncentrátor
deepening
🔄
vyhlbovanie
🔄
hĺbenie

Preklad slova zahusťovadlo použitý vo vetách:

“the thickening dusk”
“thickening milk, and when”
“thickening shall be considered”
“the fog was thickening”
“of thickening green leaves”


Používanie a aktuálnosť prekladu thickening:

slovo thickening