Preklad zahusťovanie

Preklad slova zahusťovanie zo slovenčiny do angličtiny:


zahusťovanie
concentration
condensation
crowding
inspissation
thickening

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

koncentrácia
koncentrovanie
sústreďovanie
zhustenie
obohacovanie
odparovanie
zmrašťovanie
sústredenosť
zhromaždenie
sústredenie
koncentračný


concentration synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

denseness
🔄
hustota
🔄
hutnosť
🔄
sýtosť
🔄
tuposť
🔄
denzita
🔄
nechápavosť
tightness
🔄
tesnosť
🔄
nepriedušnosť
🔄
nepriepustnosť
🔄
napätosť
🔄
utesnenie
🔄
stiesnenosť
compactness
🔄
kompaktnosť
🔄
jednoliatosť
🔄
hutnosť
🔄
ucelenosť
engrossment
🔄
čistopis
🔄
vyhotovenie čistopisu
🔄
skúpenie
🔄
skúpenie k ovládnutiu trhu
absorption
🔄
pohltenie
🔄
vstrebávanie
🔄
tlmenie
🔄
pohlcovanie
🔄
absorpcia
🔄
absorbovanie
immersion
🔄
imerzia
🔄
ponáranie
🔄
potopenie
🔄
ponorenie
🔄
ponor
🔄
ponorný
assiduity
🔄
vytrvalosť
🔄
horlivosť
🔄
snaživosť
🔄
úslužnosť
assiduousness
🔄
snaživosť
🔄
usilovnosť
compression
🔄
stlačenie
🔄
stláčanie
🔄
zhustenie
🔄
zhusťovanie
🔄
kompresia
🔄
komprimovanie
contraction
🔄
stiahnutie
🔄
zmenšenie
🔄
skrátenie
🔄
sťah
🔄
kontrakcia
🔄
zmrašťovanie
abridgement
🔄
obmedzenie
🔄
skrátenie
🔄
výňatok z textu
🔄
výťah z textu
🔄
skrátené vydanie
🔄
zhustenie
abridgment
🔄
výňatok
🔄
skrátenie
🔄
skrátené vydanie
🔄
výťah
🔄
zhustenie
capsule
🔄
puzdro
🔄
tabletka
🔄
tobolka
🔄
prášok
🔄
vložka
🔄
uzáver
condensing
🔄
kondenzácia
🔄
zrážanie
🔄
zhusťovací
🔄
kondenzujúci
🔄
skvapalňujúci
🔄
kondenzačný
condensate
🔄
destilačný
🔄
kondenzovať
🔄
zahusťovať
🔄
kondenzát

Preklad slova zahusťovanie použitý vo vetách:

“condensation that had developed”
“the condensation that formed”
“condensation, facilitating the growth”
“a concentration of stars”
“against concentration and for”


Používanie a aktuálnosť prekladu concentration:

slovo concentration


Používanie a aktuálnosť prekladu condensation:

slovo condensation