Preklad zákonník

Preklad slova zákonník zo slovenčiny do angličtiny:


zákonník
code
codex
scribe

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

kód
kľúč
znak
kódovať
šifrovať
kódový
kódovací
predpisy
systematická zbierka
zákon
zbierka zákonov


code synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

computer code
🔄
strojová inštrukcia
🔄
strojový kód
🔄
počítačový kód
🔄
kód počítača
encipher
🔄
zašifrovať
🔄
zakódovať
🔄
kódovať
cipher
🔄
cifra
🔄
šifra
🔄
číslica
🔄
myogram
🔄
monogram
🔄
parafa
cypher
🔄
tajné
🔄
šifrované písmo
🔄
šifra
encrypt
🔄
zakódovať
🔄
zašifrovať
inscribe
🔄
zapísať
🔄
vpísať
🔄
vpisovať
🔄
napísať
🔄
vyryť
🔄
vytesať

Preklad slova zákonník použitý vo vetách:

“code and then added”
“code or other device”
“code or something, like”
“and Combined Nomenclature code”
“country or region code”


Používanie a aktuálnosť prekladu code:

slovo code


Používanie a aktuálnosť prekladu codex:

slovo codex