Preklad žáner

Preklad slova žáner zo slovenčiny do angličtiny:


žáner
genre
style

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

žánrový
žánrová
žánrové
žánrová kresba
žánrový obraz
žánrové maliarstvo


genre synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mode
🔄
spôsob
🔄
móda
🔄
mód
🔄
modus
🔄
režim
🔄
tvar
way
🔄
cesta
🔄
ulica
🔄
postup
🔄
chodník
🔄
pokrok
🔄
metóda
fashion
🔄
móda
🔄
tvar
🔄
strih
🔄
štýl
🔄
vzhľad
🔄
spôsob
dash
🔄
útek
🔄
rýchly beh
🔄
úder
🔄
rana
🔄
pomlčka
🔄
čiara
flair
🔄
cit
🔄
tušenie
🔄
čuch
🔄
nos
🔄
talent
🔄
nadanie
panache
🔄
chochoľ
🔄
honosnosť
🔄
švih
🔄
vyťahovanie
🔄
chvastanie
🔄
nadnášanie
vogue
🔄
obľuba
🔄
móda
🔄
popularita
trend
🔄
tendencia
🔄
zameranie
🔄
smer
🔄
vývoj
🔄
mať tendenciu
🔄
mať sklon
stylus
🔄
rydlo
🔄
ihla
🔄
hrot
🔄
ukazovateľ
🔄
tyčka
🔄
snímací hrot
manner
🔄
spôsob
🔄
metóda
🔄
štýl
🔄
chovanie
🔄
mravy
🔄
sloh
title
🔄
titul
🔄
názov
🔄
nápis
🔄
pomenovanie
🔄
označenie
🔄
oslovenie

Preklad slova žáner použitý vo vetách:

“points for style but”
“living in style”
“content, style and language”
“in the characteristic New York style”
“"Emaciated famine victims ... on television focused a new genre of attention on the continent"”


Používanie a aktuálnosť prekladu genre:

slovo genre


Používanie a aktuálnosť prekladu style:

slovo style