Preklad zásielka

Preklad slova zásielka zo slovenčiny do angličtiny:


zásielka
consignment
invoice
lot
mail
mailing
package
parcel
shipment

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

dodávka
zaslanie
dodanie
doručenie
konsignácia
odovzdanie
odoslanie
zverenie
zásielka tovaru
komisionársky predaj
predaj, komisionársky


consignment synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

lading
🔄
náklad
freight
🔄
náklad
🔄
doprava
🔄
bremeno
🔄
dovozné
🔄
dopravné
🔄
odmena
load
🔄
náklad
🔄
ukladanie
🔄
načítanie
🔄
zavádzanie
🔄
naložiť
🔄
načítať
loading
🔄
náklad
🔄
nakladanie
🔄
nakladací
🔄
záťaž
🔄
zaťažovanie
🔄
zaťaženie
payload
🔄
mzdové náklady
🔄
užitočné zaťaženie
🔄
užitočný náklad
🔄
náklad, užitočný
🔄
zaťaženie, predajné
🔄
náklady, mzdové
commitment
🔄
väzba
🔄
záväzok
🔄
povinnosť
🔄
angažovanosť
🔄
zaujatosť
🔄
oddanosť
committal
🔄
pohreb
🔄
väzba
🔄
zatknutie
🔄
uväznenie
🔄
príkaz na uväznenie
🔄
príkaz na uvalenie väzby
account
🔄
účet
🔄
konto
🔄
vysvetlenie
🔄
účtovať
🔄
vysvetliť
🔄
popis
bill
🔄
účet
🔄
účtový
🔄
oznámenie
🔄
výveska
🔄
zoznam
🔄
výkaz

Preklad slova zásielka použitý vo vetách:

“invoice is higher than”
“the retailer accepted the shipment on consignment”
“consignment is in accordance”
“and for each invoice”
“consignment are in accordance”


Používanie a aktuálnosť prekladu consignment:

slovo consignment


Používanie a aktuálnosť prekladu invoice:

slovo invoice