Preklad zásobovanie parou

Preklad slova zásobovanie parou zo slovenčiny do angličtiny:


zásobovanie parou
steaming

Anglický preklad steaming sa používa aj vo význame:

parenie
naparovanie
naparovací
preparovanie
vyparovanie
odparovanie
parný


steaming synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

steamy
🔄
z pary
🔄
pripomínajúci paru
🔄
plný pary
🔄
pariaci sa
🔄
zahmlený
🔄
spotený
piping
🔄
potrubie
🔄
lunker
🔄
vnútorná erózia
🔄
potrubný
🔄
rúrkové vedenie
🔄
piskľavý

Preklad slova zásobovanie parou použitý vo vetách:

“handed Milkman a steaming”
“the steaming tea into”
“the kettle is steaming. Let's make tea”
“a steaming kettle”
“into the steaming water”


Používanie a aktuálnosť prekladu steaming:

slovo steaming