Preklad zásobovanie vodou

Preklad slova zásobovanie vodou zo slovenčiny do angličtiny:


zásobovanie vodou
water supply

Anglický preklad water supply sa používa aj vo význame:

dodávka vody
prívod vody
zásoba vody
vodárenstvo


water supply synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

water
🔄
voda
🔄
polievať
🔄
vlhčiť
🔄
postrekovať
🔄
kropiť
🔄
zmáčať
water system
🔄
hospodárstvo vodné
🔄
vodné hospodárstvo
🔄
vodný systém

Preklad slova zásobovanie vodou použitý vo vete:

“the town debated the purification of the water supply”


Používanie a aktuálnosť prekladu water supply:

slovo water supply