Preklad zásobovanie vojska

Preklad slova zásobovanie vojska zo slovenčiny do angličtiny:


zásobovanie vojska
logistic

Anglický preklad logistic sa používa aj vo význame:

týkajúci sa presunov
logaritmický


logistic synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

provision
🔄
obstaranie
🔄
zaopatrenie
🔄
zásobiť
🔄
provízia
🔄
odmena
🔄
ustanovenie
supply
🔄
dodávať
🔄
zásobovať
🔄
zásoba
🔄
ponuka
🔄
prívod
🔄
zdroj
logistical
🔄
logistický

Preklad slova zásobovanie vojska použitý vo vetách:

“services, logistic services, etc”
“company, logistic services including”
“infrastructure and logistic systems”
“logistic requirements”


Používanie a aktuálnosť prekladu logistic:

slovo logistic