Preklad Zastaviť stáť

Preklad slova Zastaviť stáť zo slovenčiny do angličtiny:


Zastaviť stáť
Halt


Halt synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

freeze
🔄
mrznúť
🔄
sublimačný
🔄
zmrznúť
🔄
zamrznúť
🔄
zamraziť
🔄
stuhnúť
stop
🔄
zastaviť
🔄
zastaviť sa
🔄
zastávka
🔄
prestávka
🔄
znamenie stop
🔄
zastavenie
arrest
🔄
zatknúť
🔄
zatknutie
🔄
väzba
🔄
aretácia
🔄
zadržať
🔄
zastavenie
check
🔄
kontrola
🔄
šek
🔄
revízia
🔄
kontrolný
🔄
šekový
🔄
revízny
hitch
🔄
trhnutie
🔄
uzol
🔄
zastavenie
🔄
hniezdo
🔄
zahákovať
🔄
zavesiť
stay
🔄
zostať
🔄
stáť
🔄
zdržiavať sa
🔄
pobyt
🔄
opora
🔄
podpora
stoppage
🔄
upchanie
🔄
prerušenie
🔄
zastavenie
🔄
pobyt
🔄
zastávka
🔄
zápcha
stanch
🔄
upchať
🔄
zmierniť
🔄
upokojiť
staunch
🔄
spoľahlivý
🔄
oddaný
🔄
zastaviť krvácanie
🔄
verný
🔄
poctivý
🔄
neochvejný
stem
🔄
kmeň
🔄
zaraziť
🔄
zastaviť
🔄
stonka
🔄
byľ
🔄
peň
hold
🔄
držať
🔄
držanie
🔄
držba
🔄
pozastavenie
🔄
konať
🔄
platiť
block
🔄
blok
🔄
skupina
🔄
blok domov
🔄
domový blok
🔄
blokový
🔄
úsekový
kibosh
🔄
volovina
🔄
hlúposť
🔄
konina
🔄
kravina
🔄
sprostosť
crippled
🔄
mrzácky
🔄
zmrzačený
game
🔄
hra
🔄
zápas
🔄
žart
🔄
partia
🔄
úskok
🔄
trik
gimpy
🔄
krivý
🔄
krívajúci
🔄
čaptavý
halting
🔄
šuchtavý krok
🔄
váhavá reč
🔄
lámavý
🔄
kostrbatý
🔄
koktavý
🔄
krívajúci
lame
🔄
chromý
🔄
ochromiť
🔄
zmrzačiť
🔄
krivý
🔄
nepresvedčivý
🔄
neuspokojený

Preklad slova Zastaviť stáť použitý vo vetách:

“halt the process”
“halt the engines”


Používanie a aktuálnosť prekladu Halt:

slovo Halt