Preklad zatúlaný kus

Preklad slova zatúlaný kus zo slovenčiny do angličtiny:


zatúlaný kus
stray

Anglický preklad stray sa používa aj vo význame:

zatúlať sa
zabehnúť sa
zatúlaný
zblúdený
zablúdenec
sporadický
náhodný
zablúdiť
blúdiť
zísť omylom
odlúčiť sa


stray synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

wander
🔄
putovať
🔄
vandrovať
🔄
blúdiť
🔄
ponevierať sa
🔄
túlať sa
🔄
zablúdiť
swan
🔄
labuť
tramp
🔄
pochodovať
🔄
túlať sa
🔄
dupot
🔄
dlhá vychádzka
🔄
parník
🔄
putovať
roam
🔄
túlať sa
🔄
potulovať sa
🔄
blúdiť
🔄
potĺkať sa
🔄
chodiť si
🔄
chodiť sem tam
cast
🔄
vrh
🔄
hod
🔄
odliatok
🔄
tavba
🔄
liatie
🔄
jadro
ramble
🔄
potulka
🔄
prechádzka
🔄
prechádzať sa
🔄
rozrastať sa
🔄
chodiť
🔄
blúdiť
rove
🔄
blúdiť
🔄
potulovať sa
🔄
rozštiepil
🔄
rozpoltil
🔄
túlať sa
🔄
potulka
range
🔄
horský hrebeň
🔄
rozsah
🔄
zoradiť
🔄
rozpätie
🔄
interval
🔄
hranice
drift
🔄
posun
🔄
posúvať
🔄
kolísanie
🔄
kolísanie nuly
🔄
odchýlenie
🔄
závej
vagabond
🔄
tulák
🔄
povaľač
🔄
vagabund
🔄
flákač
🔄
lump
🔄
potulný
err
🔄
mýliť sa
🔄
chybiť
🔄
hrešiť
🔄
poblúdiť
🔄
zblúdiť
🔄
zmýliť sa
digress
🔄
odbočiť
🔄
odchýliť sa
🔄
odbehnúť
🔄
odkloniť
🔄
uchýliť sa
🔄
vybočiť
divagate
🔄
blúdiť sem a tam
🔄
odbehnúť
🔄
odbočiť
roll
🔄
váľať
🔄
váľanie
🔄
valiť
🔄
valiť sa
🔄
váľať sa
🔄
zvitok
isolated
🔄
izolovaný
🔄
oddelený
🔄
samostatný
🔄
osamotený
🔄
odlúčený
🔄
osamelý

Preklad slova zatúlaný kus použitý vo vetách:

“a stray dog”
“stray cats and dogs”
“"White mists began to rise ... on the surface of the river and stray about the roots of the trees upon its borders"”
“a stray calf”
“a few stray crumbs”


Používanie a aktuálnosť prekladu stray:

slovo stray