Preklad záväzky

Preklad slova záväzky zo slovenčiny do angličtiny:


záväzky
accounts payable
liabilities
terms

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

účty veriteľov
pohľadávky
kreditné účty
splatné účty
veriteľské účty
účty dlžôb
účty dodávateľov
učtáreň dodáva
účet veriteľov


Preklad slova záväzky použitý vo vetách:

“and assets and liabilities”
“assets and liabilities between”


Používanie a aktuálnosť prekladu accounts payable:

slovo accounts payable


Používanie a aktuálnosť prekladu liabilities:

slovo liabilities