Preklad záväzne sa vysloviť

Preklad slova záväzne sa vysloviť zo slovenčiny do angličtiny:


záväzne sa vysloviť
commit

Anglický preklad commit sa používa aj vo význame:

záväzok
vykonať
spáchať
dopúšťať sa
dopustiť sa
uložiť
poveriť
zveriť
zverovať sa
zaväzovať sa
odovzdať


commit synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

pull
🔄
ťahať
🔄
ťah
🔄
sem
🔄
vytiahnuť
🔄
pritiahnuť
🔄
trhať
give
🔄
dať
🔄
dávať
🔄
udeliť
🔄
venovať
🔄
odovzdať
🔄
viesť
dedicate
🔄
darovať
🔄
venovať
🔄
vysvätiť
🔄
zasvätiť
🔄
dedikovať literárne dielo
🔄
slávnostne otvoriť
consecrate
🔄
zasvätiť
🔄
vysvätiť
🔄
posvätiť
🔄
posvätený
🔄
svätiť
devote
🔄
venovať
🔄
zasvätiť
🔄
obetovať
🔄
venovať sa
institutionalize
🔄
ustanoviť ako inštitúciu
🔄
zmeniť na inštitúciu
institutionalise
🔄
inštitucionalizovať
send
🔄
poslať
🔄
posielať
🔄
zaslať
🔄
vysielať
🔄
hodiť
🔄
vrhnúť
charge
🔄
dávka
🔄
výloha
🔄
povinnosť
🔄
zodpovednosť
🔄
obvinenie
🔄
záťaž
entrust
🔄
poverovať
🔄
zverovať
🔄
zveriť
🔄
poručiť
🔄
poveriť
intrust
🔄
zveriť
🔄
dať dôveru
🔄
dať do opatrovania
🔄
zveriť dôveru
trust
🔄
predpokladať
🔄
dôvera
🔄
dúfať
🔄
viera
🔄
dôverovať
🔄
nádej
confide
🔄
zveriť
🔄
dôverovať
🔄
spoliehať sa
🔄
veriť
🔄
zveriť sa
invest
🔄
investovať
🔄
vložiť
🔄
vkladať
🔄
vydať
🔄
vydávať
🔄
obdariť
put
🔄
odloženie
🔄
odložiť
🔄
odložený
🔄
dať
🔄
položený
🔄
plaviť sa
place
🔄
miesto
🔄
umiestniť
🔄
ponechať
🔄
ustanoviť
🔄
deponovať
🔄
investovať
practice
🔄
prax
🔄
cvičenie
🔄
cvik
🔄
cvičiť
🔄
praktizovať
🔄
výcvik
perpetrate
🔄
spáchať
🔄
dopustiť sa
🔄
páchať

Preklad slova záväzne sa vysloviť použitý vo vetách:

“i never commit myself on such issues”
“i commit my soul to God”
“felt that he was too young to commit fully to marriage”
“commit responsibilities to an assistant”
“commit a random act of kindness”


Používanie a aktuálnosť prekladu commit:

slovo commit