Preklad záväznosť

Preklad slova záväznosť zo slovenčiny do angličtiny:


záväznosť
effectuality
indebtedness
obligation

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

účinnosť
pôsobivosť
právoplatnosť


effectuality synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

effectivity
🔄
účinnosť
🔄
efektivita
🔄
pôsobivosť
effectualness
🔄
účinnosť
🔄
pôsobivosť
financial obligation
🔄
finančný záväzok
🔄
finančná obligácia
liability
🔄
záväzok
🔄
dlh
🔄
dlžoba
🔄
pohľadávka
🔄
finančný
🔄
pasívny

Preklad slova záväznosť použitý vo vetách:

“availability of funds, indebtedness”
“Mr President, the indebtedness”


Používanie a aktuálnosť prekladu effectuality:

slovo effectuality


Používanie a aktuálnosť prekladu indebtedness:

slovo indebtedness