Preklad zavržiteľný

Preklad slova zavržiteľný zo slovenčiny do angličtiny:


zavržiteľný
damnable

Anglický preklad damnable sa používa aj vo význame:

zatratiteľný
zavrhnutia hodný
prekliaty
odporný
ohavný
hnusný


damnable synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

execrable
🔄
ohavný
🔄
odporný
🔄
hanebný
🔄
mrzký
🔄
hrozný
🔄
biedny

Preklad slova zavržiteľný použitý vo vetách:

“damnable picture without either”
“That 's a damnable lie”
“with his damnable smile”
“still in this damnable”
“into this damnable affair”


Používanie a aktuálnosť prekladu damnable:

slovo damnable