Preklad zdokonaliť

Preklad slova zdokonaliť zo slovenčiny do angličtiny:


zdokonaliť
accomplish
brush up
consummate
develop
elaborate
improve
make up
perfect
refine

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

uskutočniť
dosiahnuť
dokázať
urobiť
vykonať
uskutočňovať
dokončiť
úspešne urobiť
previesť
dokonať
splniť


accomplish synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

execute
🔄
vykonať
🔄
vykonávať
🔄
realizovať
🔄
urobiť
🔄
uskutočniť
🔄
spustiť
carry out
🔄
robiť
🔄
vyniesť
🔄
uskutočniť
🔄
realizovať
🔄
vykonať
🔄
vykonávať
action
🔄
akcia
🔄
čin
🔄
pôsobenie
🔄
činnosť
🔄
dej
🔄
postup
fulfill
🔄
splniť
🔄
plniť
fulfil
🔄
vykonať
🔄
vykonávať
🔄
zavŕšiť
achieve
🔄
dokázať
🔄
docieliť
🔄
dosahovať
🔄
dosiahnuť
🔄
dokončiť
🔄
previesť
attain
🔄
dospieť
🔄
dospieť k niečomu
🔄
dosiahnuť
🔄
docieliť
reach
🔄
dosiahnuť
🔄
dosah
🔄
dosahovať
🔄
siahať
🔄
rozhľad
🔄
dohľad
refresh
🔄
osviežiť
🔄
obnoviť
🔄
obnovovanie
🔄
posilniť sa
🔄
oživiť pamäť
🔄
osviežovať sa
polish
🔄
leštiť
🔄
vyleštiť
🔄
lesk
🔄
politúra
🔄
uhladiť
🔄
zrkadlo
round
🔄
kruh
🔄
dookola
🔄
zaguľatený
🔄
okružný
🔄
zaoblený
🔄
oblý
round off
🔄
zaokrúhliť
🔄
zaokrúhliť na najbližšie miesto
polish up
🔄
vylešti
🔄
vylepši
🔄
zapracuj na
🔄
douč sa
🔄
naleštiť
🔄
vyblýskať
review
🔄
posúdiť
🔄
zhodnotiť
🔄
prehodnotiť
🔄
posudok
🔄
recenzia
🔄
recenzovať

Preklad slova zdokonaliť použitý vo vetách:

“and others to accomplish”
“measures necessary to accomplish”
“to accomplish one's mission”
“or accomplish, and that”
“specific measures to accomplish”


Používanie a aktuálnosť prekladu accomplish:

slovo accomplish


Používanie a aktuálnosť prekladu brush up:

slovo brush up