Preklad zle podávať

Preklad slova zle podávať zo slovenčiny do angličtiny:


zle podávať
misrepresent


Používanie a aktuálnosť prekladu misrepresent:

slovo misrepresent