Preklad zle položiť

Preklad slova zle položiť zo slovenčiny do angličtiny:


zle položiť
mislay

Anglický preklad mislay sa používa aj vo význame:

odložiť
založiť
nesprávne položiť
umiestniť
zapatrošiť


mislay synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

lose
🔄
strácať
🔄
stratiť
🔄
prehrať
🔄
zničiť
🔄
zruinovať
🔄
utrpieť stratu
misplace
🔄
odložiť
🔄
založiť niekam
🔄
zlé umiestnenie
🔄
nemúdro zamerať
🔄
dať do zlých rúk
🔄
nevhodne zamerať

Preklad slova zle položiť použitý vo vete:

“to mislay linoleum”


Používanie a aktuálnosť prekladu mislay:

slovo mislay