Preklad zloženie dolu

Preklad slova zloženie dolu zo slovenčiny do angličtiny:


zloženie dolu
removal

Anglický preklad removal sa používa aj vo význame:

odstránenie
demontáž
sťahovanie
vyťaženie
premiestnenie
odstraňovanie
odkladanie
demontovanie
odpratanie
odvezenie
odvoz


Preklad slova zloženie dolu použitý vo vetách:

“a removal company”
“he had surgery for the removal of a malignancy”


Používanie a aktuálnosť prekladu removal:

slovo removal