Preklad zlúčený so sírou

Preklad slova zlúčený so sírou zo slovenčiny do angličtiny:


zlúčený so sírou
sulphuretted


Používanie a aktuálnosť prekladu sulphuretted:

slovo sulphuretted