Preklad zničiteľný

Preklad slova zničiteľný zo slovenčiny do angličtiny:


zničiteľný
destroyable
destructible

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


Preklad slova zničiteľný použitý vo vete:

“destructible glassware”


Používanie a aktuálnosť prekladu destroyable:

slovo destroyable


Používanie a aktuálnosť prekladu destructible:

slovo destructible