Preklad zníženie rýchlosti

Preklad slova zníženie rýchlosti zo slovenčiny do angličtiny:


zníženie rýchlosti
deceleration

Anglický preklad deceleration sa používa aj vo význame:

brzdenie
spomalenie
spomaľovanie
decelerácia
spomaľovací


deceleration synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

retardation
🔄
omeškanie
🔄
oneskorenosť
🔄
spomalenie
🔄
spomaľovanie
🔄
brzdenie
🔄
retardácia
slowing
🔄
dolet
🔄
brzdný

Preklad slova zníženie rýchlosti použitý vo vetách:

“further deceleration is likely”
“he initiated deceleration by braking”
“the deceleration of the arms race”


Používanie a aktuálnosť prekladu deceleration:

slovo deceleration