Preklad znovu podpísať

Preklad slova znovu podpísať zo slovenčiny do angličtiny:


znovu podpísať
resign

Anglický preklad resign sa používa aj vo význame:

rezignovať
vzdať sa
odstúpiť
vzdávať sa
zriekať sa
odovzdávať
postupovať
podvoľovať sa
poďakovať sa
podať demisiu
abdikovať


resign synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

renounce
🔄
vzdať sa
🔄
zriecť sa
🔄
zrieknuť sa
🔄
zavrhovať
🔄
zapierať
🔄
zdať sa
give up
🔄
vzdať sa
🔄
ustúpiť
🔄
vydať
🔄
poddať sa
🔄
upustiť
🔄
vydávať
leave office
🔄
zložiť úradnú funkciu
🔄
odstúpiť z funkcie
quit
🔄
ukončiť
🔄
prestať
🔄
skončiť
🔄
prerušiť
🔄
zastaviť
🔄
opustiť
step down
🔄
obmedziť
🔄
znižovať
🔄
znížiť
🔄
odstúpiť
release
🔄
pustiť
🔄
uvoľniť
🔄
prepustenie
🔄
prepustený
🔄
odblokovať
🔄
uvoľnenie
relinquish
🔄
vzdať sa
🔄
uvoľniť
🔄
odstúpiť od
🔄
prenechať
🔄
opustiť
🔄
odstúpiť od práva
free
🔄
slobodný
🔄
bezplatný
🔄
bezplatne
🔄
vyslobodiť
🔄
uvoľniť
🔄
bez
reconcile
🔄
zmieriť
🔄
uzmieriť
🔄
odsúhlasiť
🔄
urovnať
🔄
urovnať spor
🔄
kontrolovať
submit
🔄
predložiť
🔄
podať
🔄
predkladať
🔄
postúpiť
🔄
podrobiť sa
🔄
podvoliť sa
vacate
🔄
vyprázdniť
🔄
vzdať sa
🔄
uvoľniť
🔄
evakuovať
🔄
rezignovať
🔄
odvolať

Preklad slova znovu podpísať použitý vo vetách:

“resign from a board of directors”
“resign a claim to the throne”
“Scientific Committees who resign”
“And now I resign”
“resign and try it”


Používanie a aktuálnosť prekladu resign:

slovo resign