Preklad znovu pohltiť

Preklad slova znovu pohltiť zo slovenčiny do angličtiny:


znovu pohltiť
resorb


Používanie a aktuálnosť prekladu resorb:

slovo resorb