Preklad znovu poistiť

Preklad slova znovu poistiť zo slovenčiny do angličtiny:


znovu poistiť
reinsure


Používanie a aktuálnosť prekladu reinsure:

slovo reinsure