Preklad znovu posúdiť

Preklad slova znovu posúdiť zo slovenčiny do angličtiny:


znovu posúdiť
reconsider
review

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

znovu premyslieť
premyslieť
uvážiť
rozmyslieť
znovu uvážiť
rozvážiť
znovu si rozmyslieť
dať znovu na prejednanie
znovu zvážiť
dať znovu hlasovať
opätovne hlasovať


reconsider synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

revaluation
🔄
precenenie
🔄
nové ocenenie
🔄
prehodnotenie
🔄
revalvácia
🔄
ocenenie, nové
reassessment
🔄
nové ocenenie
🔄
nový odhad
🔄
opätovné ohodnotenie
🔄
ocenenie, nové
🔄
odhad, nový
🔄
ohodnotenie, opätovné
critique
🔄
umelecká kritika
🔄
recenzia
🔄
kritika
🔄
kritizovať
🔄
recenzovať
critical review
🔄
hodnotiaci prehľad
follow-up
🔄
skúmanie
🔄
vyšetrenie
🔄
doplňujúca správa
🔄
ďalšie podrobnosti
🔄
dôsledok
🔄
následný list
followup
🔄
nasledovanie
revue
🔄
show
🔄
kabaret
recapitulation
🔄
rekapitulácia
🔄
prehľadné zhrnutie
🔄
súvaha
🔄
zhrnutie
recap
🔄
zhrnúť
🔄
rekapitulácia
🔄
rekapitulovať
🔄
zopakovať si
🔄
opakovanie
🔄
protektor
inspection
🔄
inšpekcia
🔄
revízia
🔄
dozor
🔄
prehliadka
🔄
dohľad
🔄
pochôdzka
go over
🔄
prekročiť
🔄
preskúmať
🔄
prejsť
🔄
zmeniť presvedčenie
survey
🔄
prezerať
🔄
prehliadať
🔄
prehliadka
🔄
dozor
🔄
prieskum
🔄
dozerať
brush up
🔄
leštiť
🔄
upraviť sa
🔄
zdokonaliť
🔄
oprášiť
refresh
🔄
osviežiť
🔄
obnoviť
🔄
obnovovanie
🔄
posilniť sa
🔄
oživiť pamäť
🔄
osviežovať sa
look back
🔄
pozerať sa späť
🔄
pozerať sa naspäť
🔄
kontrola starých záznamov
retrospect
🔄
retrospektíva
🔄
pohľad naspäť
reappraisal
🔄
prehodnotenie
🔄
nové ocenenie
🔄
ocenenie, nové

Preklad slova znovu posúdiť použitý vo vetách:

“to reconsider its decision”
“Member States may review”
“judicial authorities to reconsider”
“review is based on”
“the platoon stood ready for review”


Používanie a aktuálnosť prekladu reconsider:

slovo reconsider


Používanie a aktuálnosť prekladu review:

slovo review