Preklad zrušenie

Preklad slova zrušenie zo slovenčiny do angličtiny:


zrušenie
abandonment
abolishment
abolition
abrogation
annulment
avoidance
cancel
cancellation
cancelling
clearing
countermand
decampment
defeat
deletion
denunciation
destroy
disestablishment
dissolution
extinction
forfeiture
liquidation
log off
recall
repeal
rescission
retirement
retraction
reversal
reversion
revocation
suspension
voidance
withdrawal

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

opustenie
odstúpenie
odovzdanosť
uvoľnenosť
uvoľnenie
zatvorenie
uzatvorenie
preúčtovanie
zrieknutie sa nejakého práva
odstúpenie od
vyradenie investícií z použitia


abandonment synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

desertion
🔄
opustenie
🔄
zbehnutie
🔄
dezercia
🔄
opustenie spoločnej domácnosti
🔄
zanedbanie povinnej výživy
🔄
opustenosť
defection
🔄
zbehnutie
🔄
odpadnutie
🔄
prestúpenie
🔄
zlyhanie
🔄
strata
🔄
nedostatok

Preklad slova zrušenie použitý vo vetách:

“or the abandonment of”
“abandonment of criminal prosecutions”
“after the abolishment in 2002”
“reckless abandonment, as though”
“his abandonment of his wife and children left them penniless”


Používanie a aktuálnosť prekladu abandonment:

slovo abandonment


Používanie a aktuálnosť prekladu abolishment:

slovo abolishment