Preklad žuť

Preklad slova žuť zo slovenčiny do angličtiny:


žuť
chew
masticate
munch

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

žuvať
premýšľať
žuvanie
prežúvanie
hrýzť
žuvanec


chew synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

cud
🔄
žuvanec
quid
🔄
libra šterlingov
plug
🔄
zátka
🔄
zapojovať
🔄
prípojka
🔄
vložka
🔄
kolík
🔄
poistka
wad
🔄
vypchávať
🔄
upchávať
🔄
zátka
🔄
vypchať
🔄
zapchať
🔄
vypchávka
chewing
🔄
žuvací
🔄
žuvanie
mastication
🔄
žuvanie
🔄
mastikácia
🔄
miesenie
manducate
🔄
prežúvať
jaw
🔄
čeľusť
🔄
žuvať
🔄
škraňa
🔄
brada
🔄
ústie
🔄
úzky východ

Preklad slova žuť použitý vo vetách:

“chew a problem over”
“masticate rubber”
“chew, Jean - Pierre lost”


Používanie a aktuálnosť prekladu chew:

slovo chew


Používanie a aktuálnosť prekladu masticate:

slovo masticate