Preklad zvážňa

Preklad slova zvážňa zo slovenčiny do angličtiny:


zvážňa
incline

Anglický preklad incline sa používa aj vo význame:

nakloniť
skloniť
zohnúť sa
prikloniť sa
prikláňať sa
nútiť
odkláňať sa
oprieť
sklon
úklon
spádovisko


incline synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

side
🔄
strana
🔄
stránka
🔄
stena
🔄
bočný
🔄
vedľajší
🔄
postranný
ramp
🔄
rampa
🔄
sklon
🔄
klesať
🔄
zúriť
🔄
divieť
🔄
spád
be given
🔄
dostávať
🔄
byť daný
lean
🔄
oprieť
🔄
oprieť sa
🔄
sklon
🔄
chudý
🔄
nakláňať sa
🔄
kloniť sa
run
🔄
behať
🔄
bežať
🔄
beh
🔄
obdobie
🔄
bežaný
🔄
spustiť
slope
🔄
svah
🔄
stúpanie
🔄
zvažovať sa
🔄
nakláňať sa
🔄
nakloniť sa
🔄
sklon
pitch
🔄
smola
🔄
decht
🔄
zriadiť
🔄
sklon
🔄
odstup
🔄
postaviť
dispose
🔄
disponovať
🔄
voľne disponovať
🔄
zariadiť
🔄
použiť
🔄
opustiť
🔄
scudziť
tend
🔄
smerovať
🔄
starať sa
🔄
dozerať
🔄
ošetrovať
🔄
obsluhovať
🔄
bdieť

Preklad slova zvážňa použitý vo vetách:

“the car rolled down the incline”
“down the grassy incline”
“some researchers incline toward a different view of the problem”


Používanie a aktuálnosť prekladu incline:

slovo incline