Preklad zvíťaziť prešibanosťou

Preklad slova zvíťaziť prešibanosťou zo slovenčiny do angličtiny:


zvíťaziť prešibanosťou
outsmart


Používanie a aktuálnosť prekladu outsmart:

slovo outsmart