Preklad 2.stupeň

Preklad slova 2.stupeň zo slovenčiny do angličtiny:


2.stupeň
comparative

Anglický preklad comparative sa používa aj vo význame:

porovnateľný
porovnávací
pomerný
zrovnávací
komparatívny
relatívny


comparative synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

comparative degree
🔄
druhý stupeň
🔄
komparatív
relative
🔄
rodinný príslušník
🔄
príbuzný
🔄
relatívny
🔄
pomerný
🔄
vzájomný
🔄
úmerný

Preklad slova 2.stupeň použitý vo vetách:

“comparative data and information”
“a comparative newcomer”
“`faster' is the comparative of the adjective `fast'”
“the comparative form of an adjective”
“comparative table in Annex”


Používanie a aktuálnosť prekladu comparative:

slovo comparative