Preklad 2240 libier

Preklad slova 2240 libier zo slovenčiny do angličtiny:


2240 libier
long ton


Používanie a aktuálnosť prekladu long ton:

slovo long ton