Preklad admittable

Preklad slova admittable z angličtiny do slovenčiny:


admittable
prípustný


admittable synonymum:

admittable
🔄
admittible

História a aktuálnosť slova admittable:

slovo admittable