Preklad admittance

Preklad slova admittance z angličtiny do slovenčiny:


admittance
vstup
prístup
povolenie
pripustiť
vpustený
vodivosť
admitancia
zdanlivá vodivosť

Ako použiť slovo admittance vo vetách:

“much he craved admittance
“approved the admittance of new students into the college”
“he craved admittance to”
admittance to their secret”
“a pass that guarantees admittance to the nightclub”


admittance synonymá:

admittance
🔄
entree
🔄
admission
🔄
access
🔄
accession

História a aktuálnosť slova admittance:

slovo admittance


Asociatívne výrazy:

admittance
🔄
readmission
🔄
matric
🔄
matriculation
🔄
door