Preklad admittedly

Preklad slova admittedly z angličtiny do slovenčiny:


admittedly
prirodzene
samozrejme
nepochybne
nesporne
byť pravda
je pravda, že





Ako použiť slovo admittedly vo vetách:

“This document is, admittedly
“Nor many friends, admittedly
“is admittedly not responsible”
“which are admittedly limited”
admittedly I am afraid”


admittedly synonymá:

admittedly
🔄
avowedly
🔄
confessedly
🔄
true

História a aktuálnosť slova admittedly:

slovo admittedly