Preklad AIDS

Preklad slova AIDS z angličtiny do slovenčiny:


AIDS
syndróm získaného zlyhania imunity

Ako použiť slovo AIDS vo vetách:

“with AIDS and without”
AIDS and malaria, but”


AIDS synonymum:

AIDS
🔄
acquired immune deficiency syndrome

História a aktuálnosť slova AIDS:

slovo AIDS