Preklad AMEX

Preklad slova AMEX z angličtiny do slovenčiny:


AMEX
americká burza


AMEX synonymá:

AMEX
🔄
american stock exchange
🔄
curb

História a aktuálnosť slova AMEX:

slovo AMEX