Preklad arching

Preklad slova arching z angličtiny do slovenčiny:


arching
pivnica
klenutie
prehnutie

Ako použiť slovo arching vo vete:

“back arching, his hands”


arching synonymá:

arching
🔄
arced
🔄
bowed
🔄
arcuate
🔄
arched
🔄
arciform

História a aktuálnosť slova arching:

slovo arching