Preklad archipelago

Preklad slova archipelago z angličtiny do slovenčiny:


archipelago
archipelág
súostrovie

Ako použiť slovo archipelago vo vetách:

“the Philippine archipelago
“This archipelago is not”


História a aktuálnosť slova archipelago:

slovo archipelago