Preklad arteria

Preklad slova arteria z angličtiny do slovenčiny:


arteria
tepna
artéria


arteria synonymá:

arteria
🔄
artery
🔄
arterial blood vessel

História a aktuálnosť slova arteria:

slovo arteria


Asociatívne výrazy:

arteria
🔄
alveolar artery
🔄
arteria alveolaris
🔄
angular artery
🔄
arteria angularis
🔄
aorta
🔄
appendicular artery
🔄
arteria appendicularis
🔄
arcuate artery
🔄
arteria arcuata
🔄
arcuate artery of the kidney
🔄
arteriola